50 godina Vašeg povjerenja, hvala!
amlbem
Adresa
Vrtna ul. 12, Čehovec

Stolarija Purić dobitnik plakete grada Preloga

1969 – 2019 = 50 godina – pola stoljeća Vama na usluzi.
Stolarija Purić ove godine obilježava 50 godina kontinuiranog rada obrta te je povodom toga dobitnik plakete grada Preloga za kontinuirani obrtnički rad.

50 godina rada